Wie is er tegenwoordig op zoek naar vacatures? Antwoord: bijna iedereen [nieuwe onderzoeksgegevens]

Volgens nieuw onderzoek van Indeed was 92% procent van de mensen die het afgelopen jaar is aangenomen in de zes maanden daarvoor actief op zoek naar een baan.

Nu de economie aantrekt, zijn er meer mensen aan het werk en daardoor is het voor werkgevers nog moeilijker om getalenteerde kandidaten te vinden. In deze nieuwe realiteit concurreren werkgevers om dezelfde veelgevraagde talenten.

Maar hoe zoeken mensen tegenwoordig eigenlijk naar een baan en wat beïnvloedt hun beslissing om van baan te veranderen? Van oudsher geloven werkgevers dat zij de meest gekwalificeerde werknemers kunnen vinden onder de ‘passieve’ kandidaten: mensen die bij een werkgever in dienst zijn en niet actief op zoek zijn naar een baan.

Dit onderscheid tussen actieve en passieve kandidaten heeft de wervingsstrategie van bedrijven  bepaald, maar nieuw onderzoek toont aan waarom er anno 2015 maar zeer weinig mensen “passief” zijn als het gaat over hun carrière en waarom veel werkgevers het daarmee eens zijn.

Het resulterende rapport,”Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?”  geeft recruiters inzicht in hoe zij meer kundige kandidaten kunnen vinden en welke methoden ze kunnen gebruiken om kandidaten te interesseren voor een nieuwe baan. Volgens nieuw online onderzoek van Indeed uitgevoerd door Harris Poll, was 92% procent van de mensen die het afgelopen jaar is aangenomen in de zes maanden daarvoor actief op zoek naar een baan.

Hier zijn nog drie belangrijke bevindingen voor Nederland die uit het onderzoek zijn voortgekomen:

1. De huidige beroepsbevolking zoekt actief naar kansen

92% van de werkende volwassenen in Nederland die in het afgelopen jaar zijn aangenomen heeft binnen zes maanden daarvoor actie ondernomen om een baan te vinden. Onder deze groep, bezocht 45% een online vacaturesite en 41% heeft vacatures op carrièresites van bedrijven bekeken.

Van de 92% van de werkende volwassenen die in het afgelopen jaar actief op zoek waren naar een nieuwe baan voordat zij werden aangenomen, bezocht 59% een online vacaturesite of job board om naar vacatures te kijken.

2. De zoektocht naar een baan gaat altijd door

74% van de volwassenen die werken of willen werken zegt dat ze actief op zoek zijn naar of open staan voor een nieuwe baan, en 62% van dezelfde volwassenen kijkt minstens één keer per maand naar vacatures. En volgens onze eigen wereldwijde analyse, kijkt 65% van de werkende mensen weer naar nieuwe banen binnen de eerste drie maanden nadat zij een nieuwe baan gestart zijn.

Het onderzoek toonde ook aan dat vooral de jongere en hoger opgeleide mensen actief op zoek zijn naar vacatures.

Volgens nieuw onderzoek van Indeed, zijn jongere mensen actiever op zoek naar vacatures.

3. Kandidaten geloven dat het belangrijk is om zelf op zoek te gaan naar een baan

Kandidaten die al werkzaam zijn hebben meer vertrouwen in de vacatures die ze zelf vinden, in plaats van banen die door een recruiter worden aangeboden. 56% van de werkende volwassenen denkt dat ze meer succes in een baan zullen hebben die ze zelf gevonden hebben dan in een baan waarvoor ze door een recruiter of bedrijf werden benaderd. 63% van de werkende volwassenen zegt dat ze er meer vertrouwen in hebben dat een baan bij hen past wanneer zijzelf het bedrijf hebben uitgekozen en hebben gesolliciteerd dan wanneer een recruiter contact met hen heeft opgenomen.

Download uw gratis exemplaar van het rapport, ”Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?”, om meer inzicht te krijgen in hoe kandidaten beslissingen nemen en welke acties werkende mensen ondernemen om hun volgende baan te vinden.

Download uw gratis exemplaar van het rapport, ”Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?”

Onderzoeksmethodologie:
Dit online onderzoek werd verricht door Harris Poll namens Indeed van 1 tot 8 juli 2015 onder 8.093 volwassenen van 18 jaar en ouder in Duitsland (n = 2.030), Frankrijk (n = 2.029), Nederland (n = 2.008) en het Verenigd Koninkrijk (n = 2.026). Er is een algemene wegingsfactor toegepast om ervoor te zorgen dat de gegevens van alle landen evenredig meetelden in de totale wereldwijde gegevens. Informatie over foutmarges is niet beschikbaar. Deze online enquête is niet gebaseerd op een waarschijnlijkheidssteekproef en er kan daarom geen schatting worden gegeven van de foutmarge in de theoretische steekproef. Voor meer informatie over de methodologie van de enquête, waaronder de wegingsfactoren, neemt u contact op met pr@indeed.com