De wetenschap en psychologie achter het zoeken naar een baan

De wetenschap en psychologie achter het zoeken naar een baan

In het rapport dat we onlangs hebben uitgebracht, Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?, deelden we nieuwe inzichten met betrekking tot het gedrag van werkzoekenden in een talentgedreven economie. Uit het onderzoek bleek dat 71% van de mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking op zoek is naar of openstaat voor een nieuwe baan. Voor werkgevers houdt dit twee dingen in. Ten eerste betekent het dat er weinig echt passieve kandidaten zijn en ten tweede weerlegt dit het algemene idee dat de meeste kandidaten passief zijn, wat betekent dat de talentenpool groter is dan u misschien denkt.

Uit het rapport blijkt ook dat mensen vaker naar banen op zoek zijn dan u misschien zou denken. Maar liefst 65% van alle nieuwe medewerkers gaat binnen drie maanden na aanvang van het contract weer op zoek naar vacatures. En de helft van alle nieuwe medewerkers met een hoog salaris (zo’n EUR 90.000) bekijkt binnen 28 dagen na de eerste werkdag al weer vacatures.

Dus wat beïnvloedt de beslissing van mensen om van baan te veranderen? De resultaten van het onderzoek hebben ons ertoe gebracht een nadere blik te werpen op dit besluitvormingsproces en uit te zoeken waarom actieve en werkende kandidaten momenteel mogelijk meer openstaan voor een verandering in hun carrière. We delen drie onderzoekswaarnemingen over de ‘wetenschap’ achter besluitvorming met betrekking tot carrières:

Er zijn zeven grote beslissingen die mensen moeten nemen om van baan te veranderen

Het nemen van een belangrijke beslissing doen we vaak in een aantal stappen. Het begint met nadenken over de verandering, daarna bereiden we ons voor op de verandering en ten slotte ondernemen we actie om de gewenste verandering te realiseren.

Als het gaat om een verandering op carrièregebied, kan dit proces echter uitgebreider en stressvoller zijn.

De eerste stap is het nadenken over een verandering en het nemen van de beslissing om open te staan voor andere kansen. De volgende stap is het overwegen van een potentiële werkgever en te evalueren of er een specifieke functie binnen het bedrijf is die de kandidaat interessant vindt. Nadat de kandidaat op een functie heeft gesolliciteerd, volgt er mogelijk een sollicitatiegesprek en sollicitatieprocedure. Vervolgens krijgt hij/zij mogelijk een aanbod om te overwegen en ten slotte volgt de eerste werkdag in de nieuwe functie.

Hoewel deze stappen allemaal onderdeel zijn van het natuurlijke proces van een verandering binnen een carrière, is de eerste stap – het overwegen van een verandering – verreweg het moeilijkst. De 71% van de mensen die actief op zoek zijn naar of openstaan voor een nieuwe baan, hebben echter al het meeste psychologische werk gedaan om zich voor te bereiden op verandering. Dit is waarom negen van de tien recruiters liever een actieve dan een passieve kandidaat in dienst nemen.

Een carrièrebeslissing is een van de moeilijkste beslissingen in het leven

Na familie en gezondheid hebben gebeurtenissen op carrièregebied de grootste invloed op gevoelens van stress en geluk. Op de stressschaal van Holmes en Rahe kunnen we zien dat gebeurtenissen die te maken hebben met carrières het gehele stressspectrum omvatten, van een wijziging in het aantal werkuren tot arbeidsvoorwaarden en problemen met een leidinggevende. Een verandering van verantwoordelijkheden op het werk zorgt voor net zo veel stress als een kind dat uit huis gaat. Dit wordt gevolgd door een verandering in het soort werk dat iemand doet, pensionering en ontslag. Dit zijn een aantal van de meest ingrijpende levensgebeurtenissen die kunnen plaatsvinden.

Een carrièrebeslissing is een van de moeilijkste beslissingen in het leven

Werving- en selectieprofessionals helpen mensen door momenten van verandering in hun carrière heen en creëren nieuwe kansen voor hen. De stress die wordt geassocieerd met het overwegen van een nieuwe baan zorgt er echter voor dat mensen zich richten op de risico’s van een verandering in hun carrière in plaats van de potentiële positieve resultaten:

“Bij het afwegen van de voor- en nadelen van een beslissing, maken we twee fouten. Ten eerste overschatten we de kans op mislukking als gevolg van onze vooroordelen. Ten tweede onderschatten we de voordelen van verandering omdat we ons niet kunnen voorstellen wat het precieze resultaat van een verandering zal zijn.” —The Career Psychologist

Mensen zijn zekerder over beslissingen die zij volledig in de hand hebben

Als het gaat over grote aankopen, hebben mensen meer vertrouwen in het onderzoek dat zij zelf doen voordat ze de aankoop doen dan wanneer zij een aankoop doen als gevolg van een verkoopgesprek. Dezelfde trend zien we bij werkzoekenden: 83% van de kandidaten is het erover eens dat het belangrijk is om andere mogelijkheden te bekijken alvorens een baan aan te nemen. 64% gelooft ook dat de kans op succes binnen de nieuwe functie groter is als hij/zij de baan zelf heeft gevonden en hierop heeft gesolliciteerd dan wanneer de baan werd aangeboden door een recruiter.

De wetenschap achter besluitvorming en hoe mensen een verandering in hun carrière overwegen, is van grote invloed op het succes van uw wervingsinspanningen. Als u meer inzicht wilt krijgen in hoe vakkundige kandidaten beslissingen nemen over hun carrière, kunt u ons onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk? downloaden.

Onderzoek naar het werven van talent: Wat vindt de hedendaagse kandidaat belangrijk?

Download het e-Book