Nieuw rapport: In welke landen zoeken Europeanen naar een baan?

Hoewel migratie momenteel een heet hangijzer is in Europa, kent de EU nog steeds vrij verkeer van mensen. Indeed gaat dieper in op arbeidsmobiliteit in de EU.

Migratie is momenteel een van de meeste controversiële onderwerpen in Europa. Nooit eerder zag het Europese continent een zo hoge toestroom van asielzoekers en migranten als nu. Het gevolg is dat het in het Schengenverdrag verankerde vrije verkeer van mensen en goederen onder steeds grotere druk staat. Op elk niveau is migratie onder Europese leiders onderwerp van gesprek, maar een concrete oplossing lijkt nog lang niet in zicht.

De in allerijl opgezette hekken en heringevoerde grenscontroles ten spijt, EU-burgers kunnen zich nog steeds vrij bewegen binnen de grenzen van de unie – zonder dat ze daarvoor een visum of werkvergunning nodig hebben. En dat blijven ze ook doen.

Maar hoe dan precies? In het onlangs verschenen rapport van Indeed Hiring Lab gaan we dieper in op arbeidsmobiliteit in Europa. Wie steken welke grens over? En waarom doen zij dat? Welke landen lopen voorop in de strijd om talent? En welke landen lijken die strijd juist te verliezen?

Hieronder een aantal onderwerpen die we in het rapport behandelen.

  1. Wie gaat waarheen?

Mobiliteit blijft voorlopig een vanzelfsprekend verschijnsel in Europa. Van alle immigratie onder de beroepsbevolking gold in 2013 voor Europese landen dat 47 procent afkomstig was uit andere lidstaten.

Dat betekent overigens niet dat alle lidstaten even goed zijn in het aantrekken van talent. Als we kijken naar de EU15, de oorspronkelijke vijftien EU-landen van voor de uitbreiding in 2004, zoekt 95 procent van de werkzoekenden in die landen niet buiten de EU15. Ondertussen leiden de onderlinge Europese verschillen op het gebied van economie en toekomstperspectief tot een aantal opvallende migratiepatronen.

Lees het volledige rapport voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende migratiestromen binnen de EU, en over de verhoudingen tussen oost en west en zuid en noord.

  1. Welke EU-landen zijn het populairst onder werkzoekenden?

Niet alleen is Europese migratie hoofdzakelijk gericht op andere EU-landen, wie een scherpere blik werpt op data van Indeed ziet dat werkzoekenden hun zinnen voornamelijk zetten op een selecte groep landen. Van alle zoekopdrachten die binnen de EU plaatsvinden op Indeed, is 75 procent gericht op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en België. Luxemburg, België en Nederland zijn de drie landen met de hoogste concentratie van inkomend zoekverkeer uit de EU15.

Werkgevers met vestigingen in die landen hebben dus een voorsprong op bedrijven die daar niet actief zijn. In het rapport van Indeed Hiring Lab gaan we hier dieper op in, en leggen we uit hoe zij hun geografische voordeel optimaal kunnen benutten bij het aantrekken van talent uit de EU.

  1. Waarom zoeken mensen in het buitenland?

De belangrijkste redenen voor het zoeken naar een baan in het buitenland, zijn factoren omtrent persoonlijke ontwikkeling, werkervaring, arbeidskansen en salaris. Dat veel Europese werkzoekenden hierbij vaak niet buiten de grenzen van Europese Unie kijken, komt waarschijnlijk doordat binnen de Unie vrij verkeer van personen plaatsvindt en omdat EU-ingezetenen zonder visum of werkvergunning overal binnen de Unie aan het werk kunnen. Bovendien is het waarschijnlijk dat culturele en linguïstische overeenkomsten met hun ‘buren’ ervoor zorgen dat hun zoekopdrachten binnen de EU gericht blijven.

  1. Het ‘brain drain’-risico in kaart gebracht

Hoeveel werknemers er op een land af komen is maar een deel van het verhaal van de werkzoekende in Europa. Voor werkgevers is het minstens zo belangrijk om inzicht te krijgen in de lokale beroepsbevolking. In hoeverre sluit die aan bij het vacature-aanbod? Overschaduwt een exodus van talent het aantal werknemers dat een land weet aan te trekken? Dan krijgen bedrijven nog moeite met het vervullen van bepaalde functies.

De Indeed Net Interest Score deelt landen in op basis van hoe effectief ze zijn in het behouden van werknemers – en wijst de absolute winnaar als het aankomt op het aantrekken van talent aan.

Lees voor meer waardevolle werkgevers-inzichten het volledige rapport: Europa in beweging: Internationale arbeidsmigratie binnen de EU & wat dit betekent voor werkgevers