Werk aan de winkel voor politici: onderwerp ‘arbeidsmarkt’ van grote invloed op stemkeuze

Indeed NL

Hebt u al bepaald op welke politieke partij u stemt op 15 maart? Grote kans dat u in het kieshokje mee in overweging neemt welke plannen de betreffende partijen hebben als het gaat om de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van Indeed blijkt namelijk dat bijna de helft van de Nederlandse kiesgerechtigden (48 procent) dat doet. In totaal deden 800 stemgerechtigde Nederlanders mee aan de enquête waarin we vroegen naar hun wensen en meningen met betrekking tot het onderwerp arbeidsmarkt als politiek thema. En dat leverde interessante bevindingen op.

Zo is meer dan de helft van de kiezers (55 procent) van mening dat de politiek de huidige problemen van werkenden niet serieus neemt. Slechts 26 procent vindt het tegenovergestelde. Opvallend is dat 42 procent van de stemgerechtigden niet weet welke partij voor hem of haar het beste verkiezingsprogramma met betrekking tot de arbeidsmarkt heeft.

Topprioriteiten

Op basis van de onderzoeksresultaten zetten we ook op een rij welke arbeidsmarktthema’s volgens de Nederlandse kiezers de meeste prioriteit hebben. Bijna een kwart (23 procent) vindt de werkloosheid in het algemeen het belangrijkste onderwerp als het gaat om de arbeidsmarkt. Gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met dezelfde functie wordt door zestien procent als topprioriteit gezien. Voor veertien procent is jeugdwerkloosheid het belangrijkste thema.

Deze onderwerpen zijn volgens de kiezers ook de grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in het algemeen wordt door 23 procent als grootste uitdaging gezien, gevolgd door jongerenwerkloosheid (volgens dertien procent van de kiezers), gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met dezelfde functie (elf procent) en het in dienst nemen van 50-plussers (eveneens elf procent). Overigens denkt meer dan de helft van de stemgerechtigden (53 procent) dat politici niet goed op de hoogte zijn van de problemen en zorgen die spelen onder werkenden. Slechts een op de drie kiezers denkt dat het tegendeel het geval is.

De arbeidsmarkt over tien jaar

Als het gaat om de toekomst, verwacht 67 procent van de kiezers dat automatisering de komende tien jaar een grote invloed zal hebben op de arbeidsmarkt. Toch vreest deze groep niet voor zijn of haar eigen baan. Op de vraag ‘Hoe groot acht u de kans dat uw baan over tien jaar wordt vervangen door techniek?’, noemt 57 procent van de werkzame kiesgerechtigden die kans klein. Slechts veertien procent acht de kans groot dat dit wel gebeurt en 29 procent weet het niet.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er nog veel onduidelijkheid is: kiezers weten niet met welke arbeidsmarktthema’s de verschillende partijen zich precies bezighouden. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, is er voor politici nog veel werk aan de winkel om dit voor de kiezers duidelijk te maken.

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Indeed biedt verschillende tools om de beste mensen te werven. Ga naar Indeed.nl/personeel en start vandaag nog.