HR-manager Indeed bespreekt resultaten recent diversiteitsonderzoek

Bedrijven kunnen innovatiever en concurrerender worden als ze diversiteit omarmen, zo blijkt uit onderzoek. Dit geldt vooral voor techbedrijven, die nu exponentieel groeien, hun talent pools uitbreiden en steeds maar meer mensen aannemen.

Onlangs ondervroeg Indeed 1.002 mensen die voor zo’n technologiebedrijf werken om erachter te komen wat de invloed is van diversiteit op de sector. Voor een toelichting bij de resultaten en bruikbare tips schakelden we Paul Wolfe in, de senior vicepresident HR bij Indeed. We vroegen hem wat hij precies doet om een omgeving te creëren waarin diversiteit omarmd wordt, zonder discriminatie op de werkvloer.

Uit onderzoek van Indeed blijkt dat 77 procent van de werknemers in de techsector een divers bedrijf tamelijk of zeer belangrijk vindt.

Diversiteit is essentieel voor het ecosysteem van een bedrijf. Daardoor kan een organisatie innoveren en zich snel aanpassen aan veranderingen. Uit onderzoek blijkt ook dat meer diversiteit onder talenten cruciaal is voor concurrentievoordeel en economisch succes.

Als internationaal bedrijf zetten we ons volledig in voor ondersteuning van de diversiteit van ons personeel. We weten dat we voor het aantrekken en het behouden van een diverse samenstelling moeten zorgen voor een cultuur waarin geen plek is voor discriminatie. Ons managementteam doet er alles aan om met strategieën en initiatieven diversiteit te stimuleren in onze organisatie.

Maar we moeten nóg meer doen om zo’n omgeving te creëren, zodat we daarmee een diverse groep medewerkers kunnen aantrekken en behouden. Het is aan ons allemaal om na te denken over hoe we talent moeten aantrekken met een diversiteit aan vaardigheden, ervaring, cultuur, achtergrond en vermogen om bij te dragen aan het succes van ons bedrijf.

Onze focus ligt op het ontwikkelen van programma’s waarmee we een diverse groep kandidaten kunnen samenstellen. We beschikken over ervaren recruiters die in hun werkzaamheden de nadruk leggen op het creëren van een stimulerende werkomgeving zonder discriminatie.

Met de hulp en expertise van deze recruiters ontdekte ik dat we verschillende actieplannen moeten implementeren. Denk aan samenwerkingen met de juiste universiteiten en organisaties voor het samenstellen van een diverse groep talenten. Of aan het onderzoeken van hoe we onbewuste vooroordelen uit vacatureteksten kunnen halen. Of aan een focus op specifieke groepen die bij Indeed ondervertegenwoordigd zijn.

Uit onderzoek van Indeed blijkt dat 57 procent van de werknemers in de techsector niet weet welke maatregelen zijn bedrijf neemt en dat bij 25 procent het bedrijf helemaal geen maatregelen neemt.

Het informeren van werknemers is een van de topprioriteiten van mijn team. Dit betekent dat we beter moeten communiceren welke maatregelen we nemen en dat we mensen daar meer bewust van moeten maken. Door meer mensen erbij te betrekken, kunnen we een diversere groep mensen aantrekken en een werkomgeving creëren waarin alle werknemers gerespecteerd en gewaardeerd worden.

Heb je je op je huidige werkplek weleens gediscrimineerd gevoeld op basis van je ras, geslacht, leeftijd, religieuze achtergrond of seksuele voorkeur?

32 procent van de Aziatische respondenten zegt zich weleens gediscrimineerd te zijn

29 procent van de vrouwelijke respondenten zegt weleens gediscrimineerd te zijn

Bron: onderzoek onder 1.002 werknemers van techbedrijven (december 2016)

Een holistische strategie is essentieel voor het uitsluiten van discriminatie in onze algehele bedrijfsstrategie. Van het opsporen van eventuele bewuste en onbewuste vooroordelen in onze sollicitatieprocedures tot het informeren van onze recruiters en managers over de voordelen van een divers personeelsbestand.

Indeed werkt samen met een aantal groeperingen die zich inzetten voor minder discriminatie op de werkvloer, waaronder Girls Who Code, StemConnectors, Anita Borg Organisation en Grace Hopper. Deze partnerships hebben geholpen bij belangrijke besluitvorming en bijgedragen aan het behalen van onze doelstellingen voor wat betreft het uitsluiten van discriminatie. En we blijven deze lijst met partners verder uitbreiden.

De techsector erkent dat het lastig is een diversere groep medewerkers aan te trekken en te behouden. Daarom is het de verantwoordelijkheid van ons als werkgever om te zorgen voor een stimulerende cultuur waarin een centrale plek is weggelegd voor het informeren van werknemers en het investeren in strategieën om een talent pipeline voor de toekomst op te bouwen.

Kijk op indeed.nl/personeel en begin met het opbouwen van een talent pipeline met diverse en getalenteerde kandidaten.

Over het onderzoek
Onderzoek in de Verenigde Staten onder 1.002 medewerkers die momenteel in dienst zijn bij een techbedrijf (december 2016).