Europese animo voor werken in VK neemt af, maar kunnen de Britten wel zonder?

Werken in het Verenigd Koninkrijk. Op het vaste land lijken daar steeds minder Europeanen oren naar te hebben. Sinds de uitslag van het brexit-referendum in juni 2016 is een sterke daling in buitenlandse EU-interesse naar werken in het Verenigd Koninkrijk te zien. Tegelijkertijd neemt het aantal Britten dat over eigen landsgrenzen op zoek gaan naar een baan juist toe. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt aan de overkant van de Noordzee?

De realiteit van een op handen zijnde brexit lijkt tot steeds meer werkzoekende Europeanen door te dringen, zo blijkt uit een analyse van zoekopdrachten op Indeed. Sinds het begin van 2017 is het aantal mensen dat vanuit een ander EU-land zoekt naar banen in het Verenigd Koninkrijk met maar liefst 18 procent afgenomen.

Zoekopdrachten naar dieptepunt

Het brexit-besef leek nog eens versterkt te worden toen de Britse premier Theresa May eind maart de uittredingsprocedure officieel in werking stelde. Sinds het zogenaamde Artikel 50 van kracht is, is het aantal zoekopdrachten vanuit andere EU-landen naar Britse banen tot een dieptepunt gedaald. De daling is zelfs zo groot, dat het aantal zoekopdrachten 11 procent lager ligt dan vlak na de uitslag van het brexit-referendum.

Britten afhankelijk van EU-werknemers

Deze ontwikkeling zou de Britten op de langere termijn best nog eens in een lastig parket kunnen brengen. Als we kijken naar de officiële cijfers van de Office for National Statistics, zien we namelijk dat de economie van het Verenigd Koninkrijk behoorlijk afhankelijk is geworden van werknemers uit andere EU-landen.

Maar liefst 1 miljoen banen (44,3 procent) van de nieuwe banen die sinds 2008 in het Verenigd Koninkrijk zijn ontstaan, zijn opgevuld door EU-werknemers van buiten het koninkrijk. Vooral de productie- en hospitalitybranches leunen zwaar op de inzet van deze werknemers – buitenlandse EU-werknemers vullen 26 procent van de banen in deze sectoren in.

Tel daarbij op dat het aantal Britten dat werk zoekt in andere EU-landen sinds dit jaar juist toeneemt, en er is bijna geen andere conclusie mogelijk dat de Britse arbeidsmarkt onder druk komt te staan. Zeker gezien het feit dat de Britse werkloosheid zich momenteel op het laagste punt in veertig jaar bevindt, talent schaarser wordt en werkgevers moeite hebben om de juiste mensen te vinden.

Realiseren wat er op het spel staat

En dan krijgen Europese werknemers op dit moment nog gewoon vrije toegang tot de Britse arbeidsmarkt. Als de brexit leidt tot het weren van Europese werknemers, of als de economie daar op een andere manier door verslechtert, leidt dat er ongetwijfeld toe dat nog meer talent zijn heil elders zal zoeken. Het gevolg is dat de Britse markt dan te maken zal krijgen met complexe uitdagingen die – om ontwrichting te voorkomen – zo snel mogelijk moeten worden opgelost.

Nog beter is het natuurlijk om te voorkomen dat er een dergelijke situatie ontstaat, of om de risico’s daarop zoveel mogelijk te beperken. De brexit-onderhandelaars moeten zich hoe dan ook goed realiseren wat er op het spel staat: zowel de arbeidsmarkt als de gehele Britse economie.