In de spotlights: de bankensector in Nederland

Over de functies met het hoogste salaris, moeilijk te vervullen vacatures en hoe u hier als werkgever of recruiter op inspeelt.

Nederland heeft relatief gezien één van de grootste bankensectoren ter wereld en deze speelt een belangrijke rol in onze economie. De som van de balansen van Nederlandse banken bedraagt maar liefst meer dan vier keer het bruto nationaal inkomen. Aangezien banken momenteel bezig met een grote digitaliseringsslag, vonden wij het hoog tijd om de sector eens onder de loep te nemen. Wat is de impact van deze ontwikkeling op de banken en haar werknemers?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben we onze data over de bankensector in Nederland geanalyseerd. We keken naar de functies met het hoogste jaarsalaris, de verschillen per provincie, hoe lang de vacatures gemiddeld openstaan en naar de functies die het moeilijkst te vervullen zijn. In dit artikel leest u onze bevindingen.

Top 10 functies in de bankensector met het hoogste bruto jaarsalaris

Allereerst analyseerden we onze data over het gemiddelde salaris voor geadverteerde functies in de bankensector. De top 10 die hieruit naar voren kwam, kan een handige benchmark zijn als u wilt weten hoe competitief de salarissen zijn die uw organisatie werknemers in deze functies aanbiedt.

Wat opvalt is dat de onderstaande lijst uit zeer uiteenlopende functies bestaat: van managers tot analisten en consultants, maar dat de de salarissen relatief gezien niet schrikbarend veel van elkaar verschillen.

We zien dat het landelijk aangeboden salaris in de bankensector het hoogst ligt voor Financieel managers. Zij krijgen in geadverteerde functies een gemiddeld salaris van 56.040 euro per jaar aangeboden..

Na Financieel managers wordt het hoogste jaarsalaris geboden aan Riskmanagers (€ 55.033) en Senior Business Analisten (€ 54.573).

[table “86” not found /]

Hoogste salaris in Utrecht

Ook analyseerden we de verschillen per provincie. Hieruit blijkt dat het gemiddelde jaarsalaris voor bankfuncties in de provincie Utrecht met € 43.738 bruto het hoogst ligt.

Noord-Holland (€ 41.809) en Zuid-Holland (€ 41.272) nemen de tweede en derde plek in als het gaat om het hoogste jaarsalaris in de bankensector. Van de vier grote steden liggen de jaarsalarissen het hoogst in Utrecht (€ 46.731), Amsterdam (€ 44.232), Den Haag (€ 44.102) en Rotterdam (€ 42.580).

3 op de 10 vacatures in bankensector lastig te vervullen

Naast de bruto jaarsalarissen, keken we naar het aantal vacatures in de bankensector dat moeilijk te vervullen is. Het UWV meldde in mei van dit jaar in haar arbeidsmarkt-update een banenkrimp in de financiële sector, mede veroorzaakt door toenemende online dienstverlening, maar stelde in dit rapport ook dat het aantal vacatures in de sector als geheel toeneemt.

Volgens onze gegevens staat 29,4% van de vacatures in de sector na 60 dagen nog steeds open. Een behoorlijk percentage, zeker als we bedenken dat openstaande vacatures de werkgever flink wat geld kosten en, nog belangrijkers, extra druk leggen op de huidige werknemers die vaak meer taken toebedeeld krijgen.

In Gelderland ligt het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de bankensector het hoogst: daar is na zestig dagen 32,2% nog niet vervuld. Flevoland heeft met 30,8% het op een na hoogste percentage van moeilijk vervulbare vacatures, gevolgd door Noord-Brabant (30,2%).

Het aandeel moeilijk te vervullen vacatures ligt in de bankensector iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Nationaal en over alle sectoren gezien, staat gemiddeld 27,6% van de vacatures na zestig dagen nog open. De resultaten voor de bankensector zijn opvallend, aangezien het CBS onlangs nog bekendmaakte dat het aantal banen in de financiële sector afneemt. Hoe zit dit precies? Zoals gezegd zijn banken bezig met een flinke digitaliseringsslag. Fysieke kantoren sluiten, en steeds meer dienstverlening gaat via internet. Het gevolg: traditionele bankmedewerkers zijn in mindere mate nodig en functies zoals voor baliemedewerker verdwijnen.

Waarom zijn er dan toch nog zoveel moeilijk vervulbare vacatures in de bankensector? Op dit moment is er vooral vraag naar IT-experts. Mensen met vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld risk & compliance, cybersecurity en data analytics. Het gaat hier met name om vacatures op hbo- en wo-niveau, waarbij relevante werkervaring en specifieke vakkennis vereist is. En juist deze groep specialisten is voor de banken lastig te vinden én te werven. Door de aangekondigde ontslagen blijft de bankensector voor werkzoekenden erg onzeker terrein. Ze zijn huiverig geworden en bang voor nieuwe reorganisaties.

Wat kunt u als werkgever doen om uw vacatures te vervullen met de juiste mensen?

Zorg allereerst dat u weet wat uw doelgroep belangrijk vindt. Waar let uw ideale kandidaat op als hij of zij solliciteert? Door hierop in te spelen kunt u zich onderscheiden van uw concurrenten. Uiteraard speelt een goed salaris een rol. Maar denk ook aan unieke arbeidsvoorwaarden, mogelijkheden tot flexibel werken én uw bedrijfscultuur.

Uit ons nieuwste onderzoek blijkt namelijk dat 51% van de ondervraagde werkzoekenden in Nederland een flinke salarisverhoging zou afslaan als dit zou betekenen dat ze met mensen, of in een omgeving zouden moeten werken waar ze zich niet prettig bij voelen*.

En last but not least: ga na welke vaardigheden echt noodzakelijk zijn. Juist bij moeilijk vervulbare functies kan het lonen om ook eens in gesprek te gaan met kandidaten die niet voor 100% voldoen aan uw eisen, maar die wel leergierig en makkelijk te trainen zijn. Een deel van de vaardigheden kan immers ook ‘on the job’ worden geleerd.

*Bron: Onderzoek Decipher/FocusVision, uitgevoerd in opdracht van Indeed, 2017 (n=250)