De 8 meest toekomstbestendige banen van Nederland

Indeed VR Jobs

Dat steeds meer taken worden geautomatiseerd, daar kijkt inmiddels niemand meer van op. Het maakt ons leven in veel gevallen een stuk makkelijker: door mobiel bankieren hoeven we niet meer naar de bank en de bestelschermen bij het fastfoodrestaurant zorgen ervoor dat we niet meer in die oneindig lange rij hoeven te staan. En dit is slechts het begin: zelfsturende auto’s zijn volop in ontwikkeling, operatierobots kunnen al patiënten opereren en zelfs voor het screenen van sollicitanten worden robots ingezet.

Zal er dan in de toekomst geen chauffeur, chirurg of recruiter meer nodig zijn? Zo’n vaart gaat het niet lopen. Door de verregaande automatisering zullen er uiteraard banen verdwijnen: sommige menselijke taken worden overgenomen door machines. Maar de andere (positieve) kant van automatisering is dat het merendeel van onze banen gewoon blijft bestaan én daarnaast zullen er nieuwe functies ontstaan waar andere vaardigheden voor nodig zijn. De mens is immers niet volledig vervangbaar. Processen zullen veranderen: mensen en machines zijn beiden nodig om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken; zo stelt het internationale adviesbureau McKinsey in haar onderzoeksrapport.

Verschillen per beroepsgroep

Het verschilt per functie en beroepsgroep hoeveel robotisering mogelijk is. Welke banen zullen flink veranderen, welke niet en welke nieuwe banen zien we door automatisering ontstaan? We hebben onze Indeed-data geanalyseerd en bekeken welke banen tegenwoordig veel worden aangeboden en naar welke vaardigheden vaak wordt gevraagd. Hieruit blijkt dat de meest veelbelovende carrières van de toekomst bestaan uit werkzaamheden die machinewerk aanvullen. Of uit werkzaamheden die grotendeels afhankelijk zijn van menselijke vaardigheden en dus niet vervangen kunnen worden door een computer.

Deze 8 beroepen kunnen vol vertrouwen naar de toekomst kijken.

1. Cybersecurityexpert

Cyberaanvallen komen op steeds grotere schaal voor en worden steeds geavanceerder. Werkgevers zijn dan ook naarstig op zoek naar het juiste personeel om hun bedrijf te beschermen; wat heeft geleid tot een grotere vraag naar cybersecurityprofessionals. In Nederland alleen al brengt de cybersecuritybranche 7,2 miljard euro in het laatje en zijn er 61.600 mensen werkzaam in dit domein. Dit komt onder meer doordat een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld zich in Amsterdam bevindt. Daarnaast is de belangrijkste veiligheidscluster van Europa gevestigd in Den Haag: The Hague Security Delta (HSD).

In het nieuwste rapport van het National Cyber Security Center staat dat het digitale herstelvermogen in Nederland achterblijft ten opzichte van de toename in bedreigingen. Ook behoorde Nederland tot de top 5 van de landen die het hardst werden getroffen door de Petya-aanval in juni 2017. Nederland moet dus meer moeite gaan doen om cyberaanvallen te weren. Inmiddels is het aantal cybersecurityvacatures dan ook gestegen: de afgelopen twaalf maanden nam het aantal vacatures toe met 86,4%. Kijken we 24 maanden terug, dan is dit stijgingspercentage zelfs 412,5%.

2. Data-wetenschapper

Nu we steeds meer informatie kunnen verzamelen, opslaan en analyseren, neemt ook de vraag naar data-wetenschappers toe. Professionals die technische en wetenschappelijke expertise combineren met het vermogen om belangrijke informatie aan grote hoeveelheden data te onttrekken, worden zeer gewild. Werkzoekenden lijken al op de hoogte van deze trend: het aantal keer dat er naar een baan in de datawetenschappen wordt gezocht, is de laatste twaalf maanden met 86,18% gestegen.

3. Gezondheidszorgprofessional

Medische vooruitgang, een beter dieet, betere leefomstandigheden en betere gezondheidszorg hebben geleid tot een hogere levensverwachting. De gezondheidssector blijft groeien. Volgens het CBS stijgt het aantal mensen dat ouder is dan 65 van 3.160.704 in 2017 naar 4.809.482 in 2040.

Uit data van Indeed blijkt verder dat 46,7% van de verplegingsvacatures nog altijd moeilijk gevuld wordt. Kijken we naar meer gespecialiseerde banen in dit domein, dan tonen de data dat 68,9% van de vacatures voor ‘verzorgende ig niveau 3’ moeilijk gevuld wordt, wat inhoudt dat ruim twee derde van de vacatures na twee maanden nog altijd openstaat. Dit soort banen is sterk afhankelijk van mensen en zullen waarschijnlijk nooit worden geautomatiseerd. Er zijn zeer sterke sociale en communicatieve vaardigheden, toewijding en geduld voor nodig – eigenschappen die niet zomaar door machines kunnen worden vervangen.

4. Marketing, communicatie en design

Machines kunnen veel, maar nieuwe en verrassende ideeën bedenken kunnen ze (nog) niet. Creatieve beroepen die zich richten op een complexe combinatie van ideeën, woorden en beelden met gedeelde culturele en sociale waarden, worden waarschijnlijk niet zo snel overgenomen door machines. Sociale intelligentie en kennis van nieuwe media zijn ook in de toekomst zeer gewilde vaardigheden.

Digitale marketing is recent gegroeid en blijft dit waarschijnlijk ook doen, met name in kansrijke markten waarin dit nog onderontwikkeld is. Indeed beschikt over interessante demografische inzichten in dit veld: de hoeveelheid zoekopdrachten binnen deze branche door millennials was – in verhouding tot zoekopdrachten door babyboomers – in 2016 twee keer zo groot.

5. Bezorging/Logistiek management

Opkomende technologieën, zoals het Internet of Things, bepalen de toekomst van de logistieke sector. Dit betekent niet dat de gehele sector kan worden geautomatiseerd; er blijft altijd personeel nodig voor inzicht in, en het beheer van de zeer complexe, wereldwijde processen voor bezorging en de logistieke keten.

De modernisering van de wereldwijde logistieke sector, die gepaard gaat met de groeiende populariteit van online retail- en voedselbezorgingsdiensten, heeft de vraag naar chauffeurs sterk beïnvloed. Er is steeds meer vraag naar senior logistiek professionals die de technologie begrijpen, en technologie en logistieke procedures zo goed mogelijk kunnen combineren om processen te optimaliseren. In het onderzoek van Hays geven respondenten hun mening over een aantal competenties van de toekomst. De top 3 competenties die hieruit naar voren komt is: begrip van technologie, creativiteit en mensgericht in klantcontact.

Volgens onze data blijft 57% van de vacatures voor senior logistiek professionals op Indeed meer dan zestig dagen openstaan. Kortom, voor professionals die in het bezit zijn van bovengenoemde drie competenties een uitgelezen kans om zich in dit vakgebied te specialiseren.

6. Human resources

Gelukkig blijven niet alleen de hyper-technische banen bestaan. Nummer zes van onze lijst is namelijk HR. Talent wordt steeds waardevoller. Bedrijven strijden op internationaal niveau om de beste kandidaten. En natuurlijk zien we ook in HR de impact van automatisering: kandidaatselectie en -recruitment wordt steeds meer datagedreven, en automatische screening op basis van machine learning en met behulp van analytics steeds populairder. Toch blijven intuïtie en empathie belangrijke competenties van HR-professionals.

HR-professionals hebben de grootste kans van slagen wanneer ze soft skills en emotionele intelligentie combineren met software en analytics. Twee nieuwe HR-banen staan meteen op de eerste en tweede plek in de top 10: Human Resource Administrator en Human Resource Officer. Ook een functie als Recruitment Manager laat een enorme groei zien.

7. Gig-worker

De gig-economie, oftewel platformeconomie, groeit in populariteit. Gig-workers zijn mensen die zelfstandig werken en vaak slechts een kortstondig dienstverband aangaan met een bepaald bedrijf. Hoewel er discussies gaande zijn over de inzet van dit soort personeel, zochten in de afgelopen 12 maanden steeds meer gebruikers naar flexibel en parttimewerk. Waarschijnlijk zet deze trend voorlopig door. De groep gig-workers bestaat voornamelijk uit millennials; meer dan 42% zoekt naar flexibel, tijdelijk werk tegenover slechts elf procent van de Generation X-groep (geboren tussen 1961 en 1980).

8. Kok

Voor de meeste banen uit deze lijst is een HBO- of WO-opleiding vereist, voor de laatste uit onze lijst, geldt dit niet: kok. Sommige dingen veranderen namelijk nooit. Mensen blijven het fijn vinden om uit eten te gaan en zelf niet te hoeven koken. Koks combineren creatieve intelligentie en ingewikkelde handelingen op een manier die voor machines erg moeilijk zijn na te bootsen. 34% van de vacatures in deze branche is moeilijk te vullen en blijft op Indeed meer dan zestig dagen openstaan. De top 3 van moeilijkst te vullen vacatures: souschef (41,3%), commis de cuisine, oftewel aankomend kok (29,5%), en chef de partie (26,7%).

Menselijke interactie blijft belangrijk

Technologische ontwikkelingen zullen de komende jaren een flinke impact hebben op veel banen en functies. Het kan soms beangstigend zijn als banen verdwijnen of flink zullen veranderen, maar feit blijft dat de mens – ook in de 8 bovenstaande banen – niet volledig vervangbaar is. In de jaren ‘80 waren veel mensen in rep en roer dat de opkomst van de pinautomaten banen zou laten verdwijnen. Uiteindelijk bleek dat er juist een hoop nieuw personeel nodig was en er juist banen zijn bijgekomen door deze ontwikkeling.

Kortom, machines kunnen onze werkplek efficiënter maken, maar wij mensen zullen altijd een prominente rol spelen.