Vraag naar STEM-personeel blijft groot: hoe trekt u de juiste mensen aan?

Als klein land doen we het internationaal niet slecht. Wat concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek betreft, hoort Nederland zelfs bij de top van de wereld. Maar om die mooie positie te behouden, zijn wel meer deskundige technici nodig.

Techniek is nu immers de grootste motor van onze economische welvaart. In ons land sloegen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid enkele jaren geleden al de handen ineen in het Techniekpact om aandacht te vragen voor het tekort aan technisch geschoold personeel.

Overigens zit niet alleen de technische branche te springen om nieuw, bekwaam personeel. In sectoren als de zorg, de voedselindustrie, energie en sport is er net zoveel behoefte aan medewerkers met een achtergrond in Science, Technology, Engineering, Maths (STEM). Grote kans dat ook uw organisatie binnenkort op zoek moet naar zo iemand.

Minder vacatures

Het goede nieuws is dat de concurrentie voor werkgevers iets afneemt. Zo blijkt uit onze eigen gegevens dat er in de afgelopen twee jaar minder STEM-vacatures werden geplaatst dan vóór 2016. Die ontwikkeling is goed te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkeling in STEM vacatures

Dat het gat tussen vraag en aanbod steeds kleiner wordt, betekent echter bij lange na niet dat het is gedicht. De vraag van werkgevers overstijgt nog steeds het aantal geschikte kandidaten en het ziet er niet naar uit dat daar voorlopig verandering in komt. STEM-werkzoekenden hebben het dus nog steeds voor het zeggen in deze markt.

Regionale verschillen

Niet overal in Nederland is de vraag naar technisch talent overigens even groot. In Noord-Holland heeft u als werkgever de meeste concurrentie – 22,4% van alle beschikbare STEM-functies wordt daar aangeboden. Daarna volgen Zuid-Holland en Noord-Brabant met respectievelijk 20,5 en 17,1%. In Drenthe (0,96%) en Zeeland (1,32%) zijn relatief de minste STEM-vacatures beschikbaar. Echter, minder concurrentie betekent niet dat uw vacatures hier sneller vervuld worden. Dat hangt volledig af van hoeveel tech-talent er in die regio’s beschikbaar is.

Nederland ten opzichte van Europa

En hoe concurreert u ten opzichte van andere Europese landen? Om dat uit te zoeken, vergeleken we de Nederlandse Indeed-data met die van Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en België. Uit die vergelijking blijkt dat alleen in Zwitserland het aanbod van STEM-vacatures sinds de zomer van 2017 hoger ligt dan in Nederland.

Een mogelijke verklaring voor de afname in het aantal Nederlandse STEM-vacatures is dat bedrijven zich elders in Europa gaan vestigen, waardoor de vraag naar STEM-vacatures in deze landen toeneemt. In onderstaande grafiek is te zien hoe het aanbod in de verschillende landen zich tot elkaar verhoudt.

STEM vacatures in verschillende landen

Recruitment-tips

Waar uw bedrijf zich ook bevindt, feit is dat u alles uit de kast moet halen om de juiste STEM-kandidaten aan te trekken. Want een tekort aan technisch geschoold personeel kan de productiviteit belemmeren en heeft uiteindelijk invloed op economische groei.

Richt u om te beginnen op het werven van zowel actieve als passieve kandidaten. Dat iemand nu niet zelf op zoek is naar een nieuwe baan, wil immers niet zeggen dat diegene niet geïnteresseerd is in uw aanbod. Pols daarom eens bij uw eigen medewerkers of zij iemand kennen die geknipt zou zijn voor een technische functie bij uw bedrijf. Of gebruik een online tool, zoals Indeed CV, om kandidaten te vinden met de juiste vaardigheden.

Zorg er vervolgens bij een eerste gesprek voor dat de kandidaat zich een compleet beeld van uw organisatie kan vormen. Loop bijvoorbeeld samen een rondje over de werkvloer om de sollicitant voor te stellen aan het team waar hij of zij misschien binnenkort wel onderdeel van is. Laat beide partijen met elkaar praten en observeer of de kandidaat zich comfortabel voelt in de teamdynamiek. Als u gelooft in uw organisatie, voelt de kandidaat uw energie en zal dit een positieve uitwerking hebben.

En last but not least: doe een eerlijk en concurrerend voorstel. Raadpleeg actuele data om uw voorstel goed te kunnen onderbouwen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u kandidaten de mogelijkheid biedt om hun uren flexibel in te delen. Veel professionals vinden dat nu namelijk belangrijker dan een fors salaris. Alles voor een aanbod waar de voor u perfecte kandidaat geen nee tegen kán zeggen.