Waarom saamhorigheid zo belangrijk is, naast diversiteit en inclusie

Use storytelling to attract candidates to your company.

Als je bedrijf al veel doet op het gebied van diversiteit en inclusie, is het dan nog echt nodig om ook aandacht te schenken aan saamhorigheid? Is saamhorigheid niet gewoon weer zo’n nieuw  buzzwoord in de HR-wereld?

Als Vice President of Diversity, Inclusion and Belonging (DI&B) van Indeed krijg ik zulke vragen wel eens te horen. Als eerste leg ik dan uit wat diversiteit, inclusie en saamhorigheid betekenen. Wat de voordelen ervan zijn. En als laatste vertel ik met welke best practices je een gevoel van saamhorigheid kunt creëren binnen je organisatie, zodat je concreet kunt werken aan het gewenste eindresultaat van ieder DI&B-programma: echte gelijkheid.

Diversiteit betekent vertegenwoordigd zijn

Diversiteit houdt in dat je zodanig nieuwe medewerkers aanneemt dat binnen je organisatie de wereldwijde gameenschappen waarin we actief zijn, worden vertegenwoordigd.

Diversiteit houdt in dat je zodanig nieuwe medewerkers aanneemt dat binnen je organisatie de wereldwijde gemeenschappen waarin we actief zijn, worden vertegenwoordigd. De voordelen van een divers bedrijf zijn tastbaar. Teams die bestaan uit medewerkers met verschillende werkstijlen, technieken voor probleemoplossing, levenservaringen, achtergronden, perspectieven en vaardigheden komen vaker met innovatieve oplossingen. Als je team alleen maar uit gelijkgestemden bestaat, wordt je gedachtegang niet zo gauw kritisch geanalyseerd.

Inclusie gaat over actie

Als we het over inclusie op het werk hebben, hebben we het over de actie die we ondernemen en het gedrag dat we tonen waarmee we een cultuur creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, vertrouwd en authentiek voelen. In een inclusieve omgeving wordt iedereen gestimuleerd om zich volledig in te zetten en te groeien. Organisaties kunnen bijvoorbeeld via Employee Resource Groups (ERG’s) actie ondernemen om ondervertegenwoordigde minderheden een inclusief gevoel en inspraak te geven.

Saamhorigheid is een gevoel

Saamhorigheid op het werk is het gevoel dat je erbij hoort en je verbonden voelt met mensen en in omgevingen. Al een paar jaar zegt Verna Myers, activist en VP of Inclusion Strategy bij Netflix: “Diversiteit is net zoiets als uitgenodigd worden voor een feestje; bij inclusie wordt je gevraagd om te dansen.” Ik vind dat een geweldige uitspraak en voeg er graag zelf nog aan toe dat saamhorigheid inhoudt dat je alle liedjes kent. Alle liedjes kennen gaat veel verder dan alleen maar uitgenodigd worden voor het feestje. Je hebt dan echt het gevoel dat je daar hoort. En je kunt niet meer stoppen met dansen. Het is jouw feestje!

Psychologische veiligheid geeft ons het gevoel dat we erbij horen. Wanneer je je psychologisch veilig voelt, weet je dat anderen jou het voordeel van de twijfel zullen geven. Je kunt zonder bang te zijn vragen stellen en kwesties aankaarten. Je kunt je kwetsbaar opstellen naar anderen en jezelf zijn, waardoor je je weer meer verbonden voelt met anderen. Psychologische veiligheid zorgt voor supersterke teams, waarin teamleden samen bouwen, leren en groeien, de status quo uitdagen en innoverende oplossingen bedenken.

Hoe zorg je voor een saamhorigheidsgevoel op het werk?

Het is niet eenvoudig om een omgeving te creëren waarin het saamhorigheidsgevoel wordt bevorderd. Zeker niet tijdens een pandemie en een economische crisis. Maar ik geef je graag een paar stappen mee waarmee je werkelijk iets kunt bereiken.

Peil en meet het saamhorigheidsgevoel met enquêtes onder medewerkers.

Overweeg bijvoorbeeld om in je volgende werknemersenquête vragen op te nemen over saamhorigheid, zodat je weet wat de stand van zaken is op dat gebied en je verbeteringen kunt doorvoeren.

In de laatste werknemersenquête van Indeed vroegen we respondenten om hun mening te geven over vijf stellingen over inclusie en saamhorigheid en een antwoord te kiezen variërend van ‘helemaal mee oneens’ tot ‘helemaal mee eens’. Twee van de stellingen hadden specifiek betrekking op psychologische veiligheid, het fundament van saamhorigheid:

  • Wanneer ik iets zeg, wordt mijn mening gewaardeerd.
  • Ik durf gerust zorgen of klachten te uiten zonder bang te zijn voor represailles.

Gebruik de werkplek om het saamhorigheidsgevoel te stimuleren.

Mensen praten graag met elkaar tijdens het eten. Daarom zijn keukens en kantines van oudsher ook dé plek om saamhorigheid op het werk te bevorderen. Door de pandemie is fysiek samenkomen natuurlijk lastiger geworden, maar als we deze connectie willen blijven behouden, moeten we creatief denken terwijl we ons aan social distancing en andere veiligheidsmaatregelen houden.

Mijn team en ik zorgen er bijvoorbeeld voor dat we ons met elkaar verbonden blijven voelen, ondanks dat we allemaal op afstand werken. Ik heb mijn teamleden bijvoorbeeld een keer gevraagd om hun achtergrond voor videoconferenties te veranderen in een afbeelding van hun favoriete superheld en te vertellen waarom dat personage hen zo aansprak. Dit soort initiatieven zorgen ervoor dat mensen het videobellen makkelijker blijven volhouden en zich blijven thuis voelen bij het bedrijf.

Ook affiniteitsgroepen van een bedrijf - voor medewerkers die aan yoga don, motorrijden, die van honden of katten houden en ga zo maar door - zijn een goede manier om een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid te creere.

Zorg ervoor dat er gelegenheid is om verbindingen te laten ontstaan.

Een gevoel van saamhorigheid kan ontstaan wanneer mensen samenwerken met anderen met dezelfde interesses, hobby’s of verwachtingen en wanneer je medewerkers de gelegenheid geeft om te praten over gedeelde interesses of deze samen uit te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van ERG’s, waarin ondervertegenwoordigde minderheden samenkomen, en ook affiniteitsgroepen van een bedrijf – voor medewerkers die aan yoga doen, motorrijden, die van honden of katten houden en ga zo maar door – zijn een goede manier om het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid te creëren.

Tijdens de coronacrisis waarin je jezelf soms moet isoleren en er vaker wordt thuisgewerkt, is het dus extra lastig om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Maar het is niet onmogelijk.

De missie van je bedrijf kan ook voor een saamhorigheidsgevoel zorgen

Wanneer medewerkers de missie, waarden, strategieën, doelstellingen en OKR’s (objectives & key results) van je organisatie begrijpen, en weten hoe ze bijdragen aan het bereiken van die OKR’s, zullen ze beter betrokken en gemotiveerd zijn. Ze voelen zich dan verbonden met het bedrijf. Dankzij die verbinding hebben ze het gevoel zinvol bezig te zijn en een gevoel van saamhorigheid, omdat ze weten dat wat ze doen en zeggen meetelt.

Een gevoel van saamhorigheid op het werk gaat dus niet alleen over psychologische veiligheid creëren, innoveren en gelijkheid nastreven. Het is ook een slimme bedrijfsstrategie.

Meer lezen over diversiteit & inclusiviteit - klik hier